Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wsparcie Stowarzyszenia

Osoby i firmy, które chciałyby
wesprzeć materialnie działalność
Stowarzyszenia
mogą przekazać pieniądze
bezpośrednio na konto bankowe:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie NADZIEJA
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  
26 1050 1751 1000 0090 6969 4975

Wysokość darowizn pieniężnych
otrzymanych
w 2022 roku
wyniosła: 57301,28 PLN.

Klauzula informacyjna RODO

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podawanych podczas rozmów telefonicznych oraz korespondencji mailowej jest Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego 6/1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę, tj. wsparcia ośrodka adopcyjnego, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz stowarzyszenia. Dane te mogą być przekazywane na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym KSPDiR Nadzieja w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych, jakim jest podejmowanie działań na żądanie osób, których dane dotyczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Posiadają Państwo prawo do:
• Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; 
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego;


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania w określonych przypadkach będzie skutkował niemożnością realizacji naszej pomocy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W KSPDiR Nadzieja został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się przez e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.