Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze informuje, że z dniem 30.04.2024 r. zostaje zlikwidowany Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA ul. Sobieskiego 80/3, 58-500 Jelenia Góra.

W związku z powyższym wszelkie nowe zgłoszenia kandydatów na rodziców adopcyjnych prosimy kierować do innych ośrodków adopcyjnych.

"Nadzieja" daje wychowankom domów dziecka nadzieję na dobre życie.

Zapraszamy do przeczytania artykułu: https://nj24.pl/nadzieja-daje-wychowankom-domow-dziecka-nadzieje-na-dobre-zycie/

Wsparcie Stowarzyszenia

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie działalność  Stowarzyszenia
mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy  Dziecku i Rodzinie NADZIEJA
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  26 1050 1751 1000 0090 6969 4975

Wysokość darowizn pieniężnych otrzymanych w 2022 roku wyniosła:
57301,28 PLN.