Likwidacja Ośrodka Adopcyjnego NADZIEJA

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze informuje, że z dniem 30.04.2024 r. zostaje zlikwidowany Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA ul. Sobieskiego 80/3, 58-500 Jelenia Góra.

W związku z powyższym wszelkie nowe zgłoszenia kandydatów na rodziców adopcyjnych prosimy kierować do innych ośrodków adopcyjnych.