Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wsparcie Stowarzyszenia

Osoby i firmy, które chciałyby
wesprzeć materialnie działalność
Stowarzyszenia
mogą przekazać pieniądze
bezpośrednio na konto bankowe:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie NADZIEJA
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  
26 1050 1751 1000 0090 6969 4975

Wysokość darowizn pieniężnych
otrzymanych
w 2022 roku
wyniosła: 57301,28 PLN.

1,5 % Państwa podatku na:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA 
KRS: 0000 332 814
Cel szczegółowy: NADZIEJA
Partner Akcji: Centru Rozwoju Lokalnego
 

Szanowni Państwo,

płacimy  wysokie podatki, ale tylko o  tym jednym procencie z nich możemy sami decydować w jaki sposób mają  być wykorzystane, jeśli tego nie zrobimy inni zadecydują za nas. Będziemy  Państwu niezmiernie wdzięczni, jeśli swoim 1%  podzielicie się z nami.
Wystarczy w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym(PIT-36, PIT-37,PIT-28) wpisać: 

- naszą nazwę: Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA 
- numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS: 0000 332 814
- prosimy wypełnić rubrykę "Cel szczegółowy" wpisując: NADZIEJA