Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wsparcie Stowarzyszenia

Osoby i firmy, które chciałyby
wesprzeć materialnie działalność
Stowarzyszenia
mogą przekazać pieniądze
bezpośrednio na konto bankowe:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie NADZIEJA
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  
26 1050 1751 1000 0090 6969 4975

Wysokość darowizn pieniężnych
otrzymanych
w 2022 roku
wyniosła: 57301,28 PLN.

Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA mieści się w Jeleniej Górze

przy ul. Sobieskiego 80/1

Dyrektor Katarzyna Sztelmach

tel/fax 75 75 253 97

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ADOPCJA - przyjęcie dziecka pozbawionego opieki w rodzinie biologicznej, przez rodzinę pragnącą przyjąć i wychowywać dziecko jak swoje.

Do zadań Ośrodka należy:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka
 • współpraca z sądem opiekuńczym
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów
 • gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, 
  zwanej "wywiadem adopcyjnym".
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • współpraca z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności poprzez:
  • przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej  dzieci i rodzin,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinie,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.
 • udzielanie na wniosek osób, które przysposobiły dziecko, wsparcia w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
  • poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną,
  • pomoc pedagogiczną i psychologiczną,
  • pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar
  pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 Poz. 887 ze zm.)

I TY MOŻESZ ZAPALIĆ "ŚWIATŁO W ŻYCIU OSAMOTNIONEGO DZIECKA , W NOWEJ RODZINIE"

Myślisz o adopcji
- zgłoś się do Ośrodka Adopcyjnego NADZIEJA w Jeleniej Górze.

ul. Sobieskiego 80
tel/fax 75 75 253 97

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego.

 •  lokalizacja na mapie: