Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Wsparcie Stowarzyszenia

Osoby i firmy, które chciałyby
wesprzeć materialnie działalność
Stowarzyszenia
mogą przekazać pieniądze
bezpośrednio na konto bankowe:

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie NADZIEJA
ING Bank Śląski o/Jelenia Góra nr konta:  
26 1050 1751 1000 0090 6969 4975

Wysokość darowizn pieniężnych
otrzymanych
w 2022 roku
wyniosła: 57301,28 PLN.

Podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Wojciechowi Dobrołowicz i mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia za przekazanie odzieży i środków higienicznych na rzecz wychowanków Domów dla Nadzieja w Jeleniej Górze.

Zapraszamy do zobaczenia oryginału podziękowań: Podziękowania